blood pressure, clinic, desktop-3524615.jpg

persónutryggingar

Líftrygging og sjúkdómatrygging

Margir einstaklingar hafa á eigin vegum keypt líftryggingu og sjúkdómatryggingu af vátryggingafélögum. Í sumum tilvikum kunna aðstæður að vera með þeim hætti að einstaklingum þyki erfitt að innheimta bætur af vátryggingafélaginu eða telji sig beitta órétti. Hafni vátryggingafélag bótaskyldu kann svo að vera þörf á að bera höfnunina undir úrskurðarnefnd vátryggingamála eða höfða dómsmál til heimtu bótanna. Porto lögmannsstofa getur í slíkum tilvikum haft milligöngu um innheimtu bótanna. Ástæða þess er að lögmaður sem þekkir bótaferlið getur komið í veg fyrir réttindamissi sökum vanþekkingar og tryggt að ágreiningsmál um bótaskyldu og bótafjárhæð leysist á farsælan hátt fyrir tjónþola.

Fyrsta viðtal vegna slysa- og skaðabótamála er frítt. Ef þú ert í vafa um rétt þinn kostar því ekkert að kanna hvort ástæða sé til frekari skoðunar.

Í upphafi fer fram greining á hvort bótaréttur kann að vera til staðar.

Ef telja má að bótaréttur vegna líkamstjóns sé til staðar getur þú að loknu fyrsta viðtali falið Porto að innheimta þær bætur sem þú átt rétt á. 

Hafðu samband og kannaðu rétt þinn.

Ertu ekki viss um þinn rétt? Heyrðu í okkur í síma eða sendu okkur línu!

792-2090