Eignarréttur

Yfirráð og afnot eigna -

Eignarréttur

Eignarréttur getur bæði verið beinn og óbeinn. Eignarréttindi njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar og 1. gr. I. viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu sem lagagildi hefur hér á landi.

Bein eignarréttindi fela í sér einkarétt ákveðins aðila, eigandans, til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) eignarréttindum annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu. Hinn beini eignarréttur þrengist svo eða rýmkar í samræmi við tilvist hinna óbeinu eignarréttinda.

Helstu beinu eignarréttindi varða:

 • Eignarhald fasteigna
 • Eignarhald lausafjár
 • Kröfuréttindi
 • Hugverkaréttindi

Mikilvægustu heimildir beinna eignarréttinda má almennt telja eftirfarandi:

 • Réttur til að ráða yfir eign (umráðaréttur).
 • Réttur til að hagnýta eign (hagnýtingarréttur).
 • Réttur til að ráðstafa eign með löggerningi (ráðstöfunarréttur).
 • Réttur til að nota eign sem grundvöll lánstrausts (skuldsetningarréttur).
 • Réttur til að láta eign ganga að erfðum.
 • Réttur til að leita verndar handhafa opinbers valds til verndar eigninni.

Óbein eignarréttindi fela í sér hlutdeild í beinum eignarrétti. Helstu flokkar óbeinna eignarréttinda eru eftirfarandi:

 • Afnotaréttindi
 • Ítaksréttindi og ískyldur
 • Afgjaldsskyldur
 • Haldsréttur
 • Forkaupsréttur og kaupréttur
 • Kyrrsetningargerð
 • Veðréttindi
 • Afnotaréttindi

Ýmis ágreiningsefni geta kviknað í tengslum við eignarréttindi þar sem aðila getur ýmist greint á um beint eignarhald fasteigna, lausafjár, kröfu og hugverkaréttinda eða óbein réttindi í formi hlutdeildar í slíkum réttindum.

Porto lögmannsstofa tekur að sér hagsmunagæslu vegna hver kyns ágreiningsmála á sviði eignarréttar.

Dæmi um eignaréttarmál

Kæra

Ertu ekki viss um þinn rétt? Heyrðu í okkur í síma eða sendu okkur línu!

792-2090