slys í frítíma -

Frítímaslys

Einstaklingur sem verður fyrir líkamstjóni í frítíma sínum kann að eiga rétt á bótum vegna tjónsins. Ef frítímaslysatrygging er til staðar veitir hún almennt rétt til bóta án tillits til þess hvernig slys bar að. Sambærilegur réttur kann að felast í slysatryggingu launþega á grundvelli kjarasamninga. Ef rekja má orsakir slyssins að einhverju leyti eða öllu til gáleysis eða ásetnings annars einstaklings kann að vera til staðar bótaréttur úr ábyrgðatryggingu þess einstaklings ef slík trygging er til staðar.

Mikilvægt er að leita til læknis eins fljótt og unnt er eftir að slys á sér stað. Ástæða þess er annars vegar að flýta fyrir bata og hins vegar að tryggja sönnun vegna mögulegrar bótakröfu.

Einnig er mikilvægt að leita til lögmanns snemma í ferlinu. Ástæða þess er að lögmaður sem þekkir bótaferlið getur komið í veg fyrir réttindamissi sökum vanþekkingar og tryggt að ágreiningsmál um bótaskyldu og bótafjárhæð leysist á farsælan hátt fyrir tjónþola.

Fyrsta viðtal vegna slysa- og skaðabótamála er frítt. Ef þú ert í vafa um rétt þinn kostar því ekkert að kanna hvort ástæða sé til frekari skoðunar.

Í upphafi fer fram greining á hvort bótaréttur kann að vera til staðar.

Ef telja má að bótaréttur vegna líkamstjóns sé til staðar getur þú að loknu fyrsta viðtali falið Porto að innheimta þær bætur sem þú átt rétt á. Ef engar bætur fást greiddar er engin þóknun greidd.

Hafðu samband og kannaðu rétt þinn.

Ertu ekki viss um þinn rétt? Heyrðu í okkur í síma eða sendu okkur línu!

792-2090