Álitsgerð

ráðgjöf, hagsmunagæsla og skjalagerð

Erfðaréttur

Erfðaskrár og erfðareglur almennt hafa það að markmiði að greiða fyrir eðlilegri eignayfirfærslu milli kynslóða. Lögbundnum erfðareglum er ætlað að endurspegla aðilaskipti að eignum með þeim hætti sem meiri hluti borgaranna telur eðlilegt á hverjum tíma. Með erfðaskrá er svo einstaklingum gert fært að ráðstafa eignum sínum í samræmi við vilja sinn með ákveðnum takmörkunum.

Ef engin erfðaskrá er til staðar erfast eignir í samræmi við erfðalög. Reglur erfðalaga leiða til þess að arfur rennur til tiltekinna ættingja hins látna eftir ákveðinni forgangsröð. Ef arfleifandi vill haga erfðum eftir sig með einhverjum öðrum hætti þarf að mæla fyrir um það í erfðaskrá.

Þjónusta Porto lögmannsstofu í málefnum í erfðarétti:

Gerð erfðaskrár

Ráðgjöf við einkaskipti dánarbúa

Fyrirframgreiddur arfur

Afturköllun erfðaskrár

 

 

Erfðaréttur

Erfðaráðgjöf